Ulica a mesto
Mládeže 1 Poprad
Popis centra:
Detské jasle sú zariadením mesta Poprad.
Sme denné zariadenie pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov a našim krédom je šťastné, usmiate dieťa a spokojní rodičia. V tomto vekovom období prechádza dieťa veľkým rozumovým a pohybovým rozvojom. Našou náplňou práce je uspokojovať základné potreby detí a vytvoriť im podmienky pre ich všestranný rozvoj osobnosti.

Prevádzka detských jaslí je celoročná (vrátane prázdnin) v pracovných dňoch od 6.00-16.30 hod.
Deti sa prijímajú od 6.00 do 8.00 hodiny.

Detské jasle, Mládeže 1, 058 01 Poprad
Voľné miesta:
?
Vek dieťaťa v rokoch:
od 0.5   do 3
Prevádzková doba:
od 6:00 do 16:30
Hodinové jasle (škôlka):
N
Víkendová prevádzka:
N
Výuka jazykov:
angličtina: ?   nemčina: ?
Hlavný telefón:
052 - 7730968
Telefóny:
052 - 7730968
Email a web:
jaslepoprad@gmail.com http://jaslepoprad.sk
Prevádzkovateľ (firma), štátna spoločnosť (A/N):
Mesto Poprad, A
Číslo záznamu:
58

Prosím ak sú na stránke nepresné dáta, pošlite správne cez Kontakt. Ďakujeme.