Ulica a mesto
Jesenná 12 Košice
Popis centra:
Detské jasle na Jesennej 12 v Košiciach poskytujú starostlivosť o deti od 1 do 3 rokov:
Osvojíme si najjednoduchšie pravidlá správania
Naučíme sa samostatne obliekať, obúvať, stolovať
Naučíme sa chodiť na nočník a neskôr používať WC
Naučíme sa poprosiť a poďakovať
Naučíme sa umyť si rúčky a tvár a poutierať ich dosucha
Naučíme sa rôzne veršovačky, piesne a rytmické pohyby
Adresa: Jesenná 12, Košice
Voľné miesta:
?
Vek dieťaťa v rokoch:
od 1   do 3
Prevádzková doba:
od ? do ?
Hodinové jasle (škôlka):
?
Víkendová prevádzka:
?
Výuka jazykov:
angličtina: A   nemčina: A
Hlavný telefón:
055 - 6223589
Telefóny:
055 - 6223589
Email a web:
djjesena@szm.sk http://www.djjesenna.szm.sk
Prevádzkovateľ (firma), štátna spoločnosť (A/N):
, ?
Číslo záznamu:
32
Prosím ak sú na stránke nepresné dáta, pošlite správne cez Kontakt. Ďakujeme.